Du er her: 

Nye afstandskrav i kirkerne

På baggrund af Kirkeministeriets nyeste udmelding er kravet om antal er personer pr kvadratmeter i kirkerne blevet ændret. Det betyder, at der ikke længere kan være det samme antal personer til gudstjenesterne, som der hidtil har kunnet.

I Hertug Hans Kirke kan der nu være 24 personer til gudstjeneste.

 

I Domkirken kan der være 138 personer. 

 

VIGTIGT!! Folkekirken har hidtil været undtaget forsamlingsforbuddet. Dette gælder ikke længere! Så længe forsamlingsforbuddet på 5 personer er gældende, må der kun opholde sig fem personer i kirkerne og i vores andre lokaler i deres åbningstid, når der ikke er gudstjenester eller andre kirkelige handlinger. 

Dette betyder også, at alle aktiviteter udover gudstjenester og kirkelige handlinger ikke kan finde sted i øjeblikket og derfor er aflyst. 

Del dette: