Du er her: 

Nyt konstitueret menighedsråd

Tirsdag 17. november blev der afholdt konstituerende menighedsrådsmøde i Domsognet. De nyvalgte medlemmer skulle fordele de forskellige poster, og på de mest centrale poster, ser resultatet således ud:

Fomand: Paul Erik Brodersen, genvalgt
Næstformand: Ingrid Vilslev, genvalgt
Kontaktperson: Hanne Frøkjær-Jensen, genvalgt
Kirkeværge: Anders Ravn, genvalgt

 

Det nye menighedsråd begynder sit virke fra kirkeårets start 29. november. 

Del dette: