Rundt om Domkirken

Domkirkens eksteriør er stærkt præget af de mange om- og tilbygninger og af de restaureringer, der er sket i tidens løb.  1. GAVLPARTIET opført efter branden 1627 i stedet for det daværende tårn.

2. SKILT om Murstensgotikruten.

3. GRANTIKVADER med mandshoved fra den første kirke fra 1100-tallet.

4. TRAPPEGAVL over Magistratspladsen.

5. MUR VED SYDLIGE KORSARM bærer præg af mange om- og tilbygninger.

6. SMEDEJERNSGITTER ind til Vieregges Kapel.

7. STRÆBEBUER eller sprængbuer for at støtte korets høje hvælvinger. Det er Danmarks eneste middelalderlige stræbebuer.

8. FORTOV UNDER KORET Ved kirkens forlængelse i 1400-tallet måtte man lave en passage under koret.

9. KORVINDUER De 16 meter høje vinduer er Danmarks højeste korvinduer.

10. FORTOVSGANGEN under koret.

11. KARMSTEN ved den nordlige indgang stammer fra den første kirke fra 1100-tallet. Højre side er dekoreret med palmetter, venstre har en drage.

12. DEN GAMLE LATINSKOLE på den anden side af passagen går tilbage til 1500-tallet og er forløberen for den senere Katedralskole, gymnasiet. I dag rummer den kirkekontor og menighedslokaler.

13. TRAPPETÅRN som bl.a.fører op til orglet.