Hertug Hans Kirke - Inventar

Hertug Hans Hospital og den dertil knyttede Hertug Hans Hospitalskirke er et vidnesbyrd om, at reformationsbevægelsens ledere havde øje og tanke for de små og svage i samfundet.Christian III´s yngre broder, hertug Hans den Ældre, der i 1544 havde fået tildelt bl.a. Haderslev og Tønder amter som sit særlige hertugdømme med Haderslev som residensby, var ligesom sin broder personligt grebet af den evangelisk-lutherske lære, og han glemte ikke øvrighedens pligt til at sørge for samfundets dårligst stillede. Det beviste han ved i 1569 at udarbejde en fundats for et hospital i Haderslev. 

Kirken rummer det ældste glasmaleri i Haderslev. Det har Hertugens våben og årstallet 1569, året for stiftelsen af Hospitalskirken.

Udformningen af alterpartiet er usædvanligt i Danmark. Det synes anbragt i kirken  1723-1724 og er i barokstil. Det er sjældent, at prædikestolen er placeret oven på alteret. Dette symboliserer, at "ordet" næsten var et sakramente i den evangelisk-luthereske lære ligesom dåb og nadver.

På siden af alteret er der en tavle med indskriften W.H. 18. nov. 1872 og en vandret streg. Stregen viser, hvor højt vandet stod ved en af de største oversvømmelser i den vestlige del af Østersøen.
 
Døbefonten er en romansk granitfont fra den tidlige middelalder, og stammer sandsynligvis fra Domkirken. Et lille sengotisk krucifix er fra slutningen af middelalderen. 
Skabet over døren modsat indgangen er en efterligning af en gotisk fløjaltertavle og fra omkring år 1700. Forsiden forestiller Jesu omskærelse og dåb, den gamle og den nye pagt med Gud. Det er i dag tomt, men har indeholdt de alabastfigurer, som står på alteret i Domkirken. 
 
Kirkeskibet er en model af Skoleskibet "København", 1921.
Stolestadernes gavle er med til at fremhæve, at kirkerummets nuværende udseende er formet i baroktiden i begyndelsen af 1700-årene.
Orglet er fra 1967 og er bygget af Brdr. Bruhn fra Årslev. Det har 12 stemmer og 700 piber.