Domkirkens kirkeklokker

Haderslev Domkirkes fire klokker hører til blandt de 44 klokker, der i anledning af genforeningen i 1920 blev støbt i de Smidthske støberier i Aalborg som gave til de kirker i Sønderjylland, hvis klokker var blevet smeltet om til tyske kanoner under første verdenskrig. I Landemodesalen hænger det ledsagebrev, som fulgte med klokkerne, og som fortæller om størrelse, tonehøjde og indskrift. Professor, dr.phil. Vilhelm Andersen gav dem følgende indskrift:   

1.  Lover Herren, gamle, unge,
     løst er nu den danske tunge.
 
2.  Så lyd nu atter på gamle vis
     til hjertets trøst og Herrens pris.
 
3.  Til at samle danske sjæle
     gav mit folk mig atter mæle.
 
4.  Synd og død har du budt trods,
     verdens Frelser, frels og os.

Hvorfor ringer klokkerne i Haderslev Domkirke på forskellige tidspunkter?

Klokkerne ringer solen op og ned hver dag efterfulgt af 3 x 3 bedeslag. Om sommeren kl. 7.00 og 22.00 og om vinteren kl. 8.00 og kl. 21.00
Uret slår kvarter- og timeslag døgnet rundt. 

Hvorfor følger ringningen ikke solens opgang og nedgang?

Som gammel kaserneby har klokkernes ringen før hen markeret tappenstreg. Tappenstreg er en militær ceremoni, hvor soldater om aftenen bliver kaldt til ro med musikledsagelse.

Ordet tappenstreg har tysk-hollandsk oprindelse og blev anvendt fra 1700-tallet, hvor soldaterne blev kaldt ud fra krostuerne og hjem til kasernen til indkvartering.

Tappenstreg kommer af nedertysk, og betyder "slag på tøndens tap". En befaldningsmand gik med rundt for at kalde soldaterne hjem. Han slog en træprop i taphullet på øltønden eller slog med kridt en streg over træproppen. Det var signal til, at der ikke måtte udskænkes mere øl.

I dag er tappenstregen fortsat en militær tradition. Tappenstreg spilles af musikkorps ved markeringer af vigtige, historiske, begivenheder.

Derfor er det en gammel tradition, når klokkerne i Haderslev Domkirke ringer solen ned senere end solnedgang(vintertid kl. 21 og sommertid kl. 22).

Hvordan ringes der til de forskellige tjenester?

Til en gudstjeneste ringes der 30 min. inden, 15 min. inden og 5 min. inden efterfulgt af 3 x 3 bedeslag. 

Til bryllupper ringes der 5 min. inden efterfulgt af 3 x 3 bedeslag.

Til begravelser og bisættelser ringes der 5 min. inden og når kisten føres ud, ringes der ligeledes.

Derudover ringes og kimes der til højtiderne. Ringning foregår med 2, 3 eller 4 klokker og kører automatisk. Kimning foregår ved at der manuelt hamres med 2 træhamre på de 2 store klokker af 2 personer. Kimning og ringning foregår ved at man først kimer i 10 min. og derefter ringer klokkerne i 10 min. Dette gentages 3 gange og sluttes af med 3 x 3 bedeslag.

Kimning og ringning foregår på følgende dage:

Aftenen før Påskedag

Påskedag

Aftenen før Store Bededag - her ringes der med alle 4 klokker i en time

Aftenen før Kristi Himmelfarts dag

Kristi Himmelfarts dag

Aftenen før Pinsedag

Pinsedag

Juleaften før hver tjeneste

1. juledag

Læs mere om den 1000 år gamle tradition her.