Domkirkens kalkmalerier

Domkirken rummer kun få kalkmalerier:

1. Slesvig-holstenske adelsvåben - nordfrise. Våbenskjolde for slægterne Wisch, Hoier, Drake, Johansen, Andersen og Qualen. Til højre er indskudt et felt med støvle og skomagerkniv, der sandsynligvis markerer, at skomagerlauget har ydet penge til kirken.

2. Slesvig-holstenske adelsvåben - sydfrise. Våbenskjolde for slægterne Blome, Ahlefledt, Buchwalt, Friis af Arlevad, Stake og Limbek.

3. Peter og Paulus. Maleriet viser et tårn, som symboliserer det himmelske Jerusalem. Det er omgivet af to engle, og yderst billeder af Peter (med nøglen) og Paulus.

4. Korsfæstelsesgruppe. Kristus på korset omgivet af Maria og Johannes. Bag Johannes knæler en lille skikkelse med et ulæseligt skriftbånd. Til venstre for maleriet ses en rankedekoration med en kronraget person iført en diakondragt. Selv om der ikke er nogen glorie, er det sikkert en helgen.

5. Sct. Barbara. Over væggen over det tidligere Barbarakapel (nu den nordlige indgang) er der et tre meter højt billede af Barbara med palmegren og det fangetårn, hvori hun iflg. legenden blev indespærret. Under hendes fødder findes en plattysk inskription med bl.a. årstallet 1512. Ved siden af to våbenskjolde.