Domkirkens interiør

De vigtigste ting er nævnt med nummer og beskrevet nedenfor:

1. ALTER Det store, rene og lyse kor i Haderslev Domkirke prydes af et stort stenalter med en lav tavle med en apostelrække i nederlandsk alabast fra middelalderen. Oven på det står det store gotiske krucifiks med Maria og Johannes. Stenalteret ses dog kun én gang om året: Langfredag. Resten af året er det dækket af farvestrålende antependier, alterbordforsider, designet af HM Dronning Margrethe II.Se mere under "Domkirkens alter" og "HM Dronning margrethe II's altertekstiler". 

2. PRÆDIKESTOL Barokstol med Kristusfigur, apostle og engle med symboler. Over prædikestolen ses en lydhimmel med mange figurer med martreredskaber omkring den korsfæstede Kristus. Øverst ses den opstandne Kristus med sejrsfane og verdenskuglen. Både prædikestol og lydhimmel er fra 1636.

3. DØBEFONT Er af bronze og støbt i Flensborg i 1485. Den bæres af de fire evangelistfigurer, og selve kummen har bibelske motiver. Over døbefonten er en fontehimmel af egetræ fra 1639.

4. LYSEKRONERNE Kirken har 18 lysekroner, hvoraf de tre ældste er fra 1605 og 1655. De øvrige er kopier af kroner i andre kirker og for størstedelens vedkommende givet af byen som gave efter restaureringen i 1940èrne.

5. KORGITTERET fra ca. 1630 har øverst fået en frise med bibelcitater ved restaureringen i 1940'erne.

6. KORORGEL Se mere under "Domkirkens orgler" 

7. SISEBY-ORGLET Se mere under "Domkirkens orgler"

8. HOVEDORGLET Se mere under "Domkirkens orgler" 

9. PROCESSIONSGANGEN under koret, hvor Dronningens Messehageler kan ses.
Se mere under "HM Dronning Margrethe II's altertekstiler" 

10. "KORSGANGEN" En bronzeskulptur af Mogens Bøggild.

11. PENGEKISTE fra-1500 tallet.

12. SKIB Et såkaldt votivskib er en model af orlogsskibet "Fyen" og er ophængt i 1950. Det er et af de største modelskibe ophængt i en dansk kirke.

13. LYSGLOBE hvor besøgende kan tænde lys. Læs mere her.

14. KRUCIFIKS over indgangen til Landemodesalen er fra 1642.

STOLESTADERNE er udført af Haderslev-snedkere efter tegning af H. Lønborg-Jensen, inspireret af renæssancestolestader i Middelfart Kirke. De forreste bærer Chr.X's og dronning Alexandrines samt Frederik IX's og dronning Ingrids navnetræk.

EPITAFIER og KALKMALERIER får særlig omtale.

For mere dybdegående beskrivelser henvises til Nationalmuseets "Danmarks Kirker", til Gads "De danske Kirker" og til Gyldendals "148 danske bykirker" med fl.