Domkirkens Epitafier

Domkirken har et antal epitafier (gravminder) fra 1600- og 1700-tallet, der alle blev grundig istandsat ved en restaurering i 1940-erne. De ældste er af sten og de øvrige af egetræ.

1. Peter Jacobsen Brochmann og hustru, død hhv 1739 og 1750. Senbarok ramme med et riffelmaleri, fra venstre ses korsfæstelsen, fra højre opstandelsen.
2. Lorentz Knudtzen og hustru, ophængt 1686. Barok ramme med maleri af Kristi gravlæggelse. Øverst ses Kristus med sejrsfane. De øvrige evangelister og engle.
3. Maleri "Farisæeren og tolderen i templet". Skænket i 1683. Oven over ses maleri af "Den hellige nadver", der oprindelig var midterbillede i en nedbrudt barokaltertavle fra 1641.
4. Margareta Schmidt med mænd. Hun var først gift med den ene præst og så med efterfølgeren. Sådan klarede man pensionsspørgsmålet.
5. Peter Müller og hustru. Smuk barokramme fra slutningen af 1600-tallet med et dommedagsbillede. På fløjene Peter og Paulus. Oven over ses Tro, Håb og Kærlighed mellem basunengle, og øverst den sejrende Kristus.
6. Jost Lauenstein og to hustruer, opsat 1665. Sandsten og alabast med indsat maleri af dommedag. På siderne de fire evangelister og dyderne Retfærd og Klogskab. Nederst symboler på liv og død.
7. Hans Breide, en lokaladelsmand død omkr. 1600. Brudstykket er fundet under restaureringen i 1940'erne.
8. Christoffer Lübeke og hustru. Kristina døde i peståret 1659. Sort kalkstenstavle med krucifiksgruppe og evangelister.
9. Bonaventura Rehefeldt og hustru. Han var provst og biskop over den kongelige del af Slesvig stift. Under mindetavlen et maleri af "Forklarelsen på bjerget". Ægteparrets portrætter ses øverst.
10. Valentin Schmidt von Eisenberg, sognepræst 1635-1681, uddannet i Wittenberg. På siderne evangelisterne og øverst den sejrende Kristus.
11. Gottfried Wandling der døde som 30-årig og hans forældre, der begge døde i peståret 1659. Et rigt udhugget sandstensepitafium med mange fine symboler. Øverst Kristus som verdensdommer. Herunder et maleri af opstandelsen mellem Peter og Paulus.
12. Oluf Schumacher og hustru. Bruskbarokramme i træ med et Golgatha-billede og portrætter. Øverst og ved siderne figurer, som angiver Tro, Håb og Kærlighed.
13. Wilhelm Kierulff. Sandstensramme med oliemaleri af Opstandelsen, som understreges af figurer med Livets krone, palmegrene og domsbasuner.
14. Heinrich Bahnsen og hustru. Ved siden af portrætmaleriet ses Moses og Aron, og øverst Kristus med sejrsfane.
15. Hans Bertram og hustru. Rigt udhugget sandstensramme omkring en sort marmorplade med den korsfæstede Maria og Johannes. Øverst ses Johannes Døberen, og derunder Peter og Paulus. Imellem dem et billede af en sæbeboblepustende dreng, et billede på livets forkrænkelighed.
16. Rudolph Sirck. Et oliemaleri af Kristus med tornekrone.