Domkirken som garnisonskirke

I kraft af sin beliggenhed i Sønderjylland er Domkirken også præget af landsdelens historie. I mange år har der været soldater og kaserne i Haderslev.
Den nuværende kaserne er opført i 1885-88, og i 1923 kom kasernen til at huse Slesvigske Fodregiment. Domkirken er ramme om mindegudstjeneste 5. maj, og også ved andre lejligheder er den ramme om regimentets fejringer.

I Domkirken er der et mindekapel for Slesvigske Fodregiment. Én til to fredage om måneden marcherer Slesvigske Musikkorps til Domkirken, hvor stabstambouren går ind i kirken og vender et blad i mindebogen. Derefter spiller musikkorpset en lille koncert på tre numre uden for kirken.
Mindekapellet rummer mindebogen over regimentets faldne soldater i de slesvigske krige, verdenskrigene og i Afganistan. Over pulten ses regimentets våbenskjold: De to slesvigske løver. I hvælvingen hænger grenadérfanen fra 1785 og på væggen bataljonsfanen fra 1842.