Biskopper i Haderslev Stift

Haderslev Stift blev oprettet efter genforeningen i 1920 ved lov af 30. juni 1922. Ved kongelig resolution af 5. marts 1924 blev Vor Frue Kirke i Haderslev udpeget til stiftets domkirke.
 
Der har indtil nu været 7 biskopper i Haderslev stift:

 

1.  1923-1936  Ove Waldemar Ammundsen      (f. 19/8 1875 - d. 1/12 1936)

 2.  1936-1955  Carl Wulff Noack (f. 21/11 1885 - d. 24/9 1960)

3.  1956-1964  Frode Beyer (f. 18/6 1894 - d. 20/10 1976)

4.  1964-1980  Thyge Vilhelm Kragh (f. 7/7 1910 - d. 6/4 1999)

5.  1980-1999  Olav Christian Lindegaard (f. 17/2 1929 - d. 18/8 2016)

6.  1999-2013  Niels Henrik Arendt (f. 23/9 1950 - d. 24/8 2015)

7.   2013-          Marianne Christiansen (f. 18/6 1963)


 
I Landemodesalen i Domkirken (som dog ikke er offentlig tilgængelig) hænger malerierne af biskopperne.