Takt og tone

Hensyn

Kirken er åben for alle. Når man træder ind i kirkerummet, hvad enten det er som turist eller det er for at deltage i en gudstjeneste, er der forskellige hensyn man må tage.

Andagtsrum

Alle, som opholder sig der, skal kunne opleve rummet som et andagtsrum. Man bør derfor bevæge sig roligt, tale dæmpet og holde sin mobiltelefon slukket.

Respekt

Mennesker, som søger kirken, kan være i en svær situation, og derfor er det vigtigt, at man viser sin respekt for andre ved at færdes stille i kirkerummet.

Guide-regler

Når man kommer med en gruppe turister og ikke har meldt sin ankomst, vil det være rart at så mange informationer som muligt gives i våbenhuset, hvis der er andagtssøgende i rummet. Derefter kan man stille bevæge sig ind i kirkerummet.

Fotografering

Må man fotografere i kirkerummet?
Ja, almindeligvis er man velkommen til at fotografere i kirkerummet, men -

Må man fotografere, filme eller optage lyd under en gudstjeneste eller kirkelig handling?
Nej, ifølge GDPR er det ikke tilladt at fotografere eller filme personer i et ikke-offtentligt rum uden samtykke. 
Det virker distraherende, når der tages billeder under en gudstjeneste eller kirkelig handling. Det forstyrrer koncentrationen om det, der foregår.

For mange er det et naturligt ønske at få taget billeder af livets store begivenheder, hvortil kirkelige handlinger jo hører. Vores erfaring er imidlertid, at det er bedst at foretage fotograferingen efter gudstjenesten eller den kirkelige handling. Man kan f.eks. samle dem, der skal med på billederne omkrin døbefonten eller ved alteret. Kirkens præster stiller gerne op, hvis det ønskes.

I forbindelse med vielser kan man dog tale med præsten om den mulighed at fotografere, når bruden føres ind, og når brudeparret følges ad ud efter vielsen.

Bemærk: Ind imellem vil kirkens medarbejdere tage billeder i forbindelse med særlige arrangementer og gudstjenester til brug på kirkens hjemmeside, Facebook-profil mm. De bestræber sig altid på ikke at tage direkte billeder af gæster/kirkegængere, og fokuserer primært på præster, musikere, sangere osv.

Hvis man ikke ønsker at optræde på et billede,er man velkommen til at henvende sig til medarbejderne.

Børn er velkomne

Der er også plads til børn i kirken, og de må meget gerne være med under gudstjenesten. Men for nogle børn er det lang tid at skulle sidde stille under en hel gudstjeneste, derfor:

Små børn

I Magdalenesalen (rummet til højre for indgangen) er der papir, farver og andre legesager. Her er der plads til, at børnene kan lege og underholde sig sammen med en forælder, hvis de har brug for en pause eller to.

Større børn

For de lidt større børn findes bøger, som kirketjenerne kan udlevere ved indgangen, men de større børn er naturligvis også velkomne i Magdalenesalen.

Forældrene

Der er højttaler i Magdalenesalen, så forældrene kan følge med i prædiken og gudstjenestens gang i øvrigt, mens de passer børn. Der er endvidere let adgang til at vende tilbage til kirkerummet - f. eks. når der er altergang.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til kirketjenerne.