Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken har man ret til kirkelig betjening i sit bopælssogn.

Der er dog mulighed for at løse sognebånd til præsten i et andet sogn, end der, hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn – dvs. ret til dåb, vielse og begravelse fra kirken samt at stille op og stemme til menighedsrådsvalget.

Ønsker du at løse sognebånd til en præst ved Haderslev Domsogn, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til, og udfylde sognebåndsløserblanketten. Præsten skal også skrive under på at vedkommende er villig til at modtage dig som sognebåndsløser.

Sognebåndet er personligt, og bortfalder hvis præsten ophører i sin stilling ved kirken.

Hvis sognebåndet ønskes ophævet kan sognebåndsløseren anmelde at sognebåndet ophører, ligesom præsten under visse omstændigheder kan opsige sognebåndet.

Læs mere om sognebåndsløsning

Download blanket til sognebåndsløsning. 

Samtale

I en svær tid kan samtale være et berigende rum, at finde ind i - at fortælle mens et menneske lytter. Men samtale kan være meget andet; behov for at snakke om noget, spørge ind til noget og muligheden for at blive bedt for, hvis man ønsker det.

Alle præster i Den Danske Folkekirke har tavshedspligt. Man kan henvende sig til en af præsterne i sognet, hvis man ønsker at tale om noget, spørge om noget, eller hvis man befinder sig i en svær situation, som man gerne vil dele med nogen. Det, der kommer frem i samtalen med en præst, vil aldrig blive fortalt videre, hvilket kan være en stor hjælp og trøst. 

At gå et stykke livsvej sammen

Præster er ikke uddannede psykologer eller terapeuter og kan ikke hjælpe personen ind i et behandlingsforløb af professionel karakter. Til gengæld er det præstens opgave at lytte til situationen og gå med ind i problemet, sorgen eller glæden, så langt det er muligt.

I Haderslev Domsogn kan du trykke her og finde vej til vores præster.

Du kan også klikke her for at åbne et chat vindue, og tale med en folkekirkepræst fra Sjælesorg på nettet www.sjaelesorg.nu