Vedtægter

Tillæg til vedtægter for Haderslev domsogns og Gl. Haderslev sogns kirkegårde.

Særlige bestemmelser for den muslimske afdeling.

Den muslimske afdeling er en del af Assistens kirkegården, og den bestyres af kirkegårdsbestyrelsen ved Haderslev domsogn og Gammel Haderslev sogn. Enhver, der identificerer sig som muslim, uanset hvilken retning vedkommende tilhører, kan blive begravet i afdelingen. Gravsteder kan erhverves i græs. Gravene er adskilt af en stenmarkering og af fælles beplantninger.

Hvad angår gravsten, beplantning på gravstedet, udsmykning, ordensregler m.v. gælder den almindelige kirkegårdsvedtægt, hvortil der henvises, idet der dog kan ske afvigelser efter konkret godkendelse.

 

Vedtægter for den Muslimske gravplads (dansk)

Vedtægter for den Muslimske gravplads (arabisk)