Kirkegårdsbestyrelsen for Haderslev Domsogn og Gl. Haderslev Sogn

Finn Wetter

Menighedsrådsmedlem og formand for kirkegårdsbestyrelsen

Haderslev Domsogn

Sofie Eriksen

Præst

Haderslev Domsogn

Jakob Damm Knudsen

Præst

Gl. Haderslev Sogn

Rasmus Hejsel

Formand for Gammel Haderslev Menighedsråd

Gl. Haderslev Sogn   

Niels Krustrup

Menighedsrådsmedlem

Haderslev Domsogn

Ulrick Steffensen

Menighedsrådsmedlem

Gl. Haderslev Sogn

Daniel Gabrielsen

Kirkegårdsleder

Julius Nissen

Medarbejderrepræsentant

Haderslev Domsogn

Kurt Hansen

Medarbejderrepræsentant

Gl. Haderslev Sogn