Kistegrav delvis i græs

Gravstederne er ca. halvt så store som de traditionelle gravsteder. Her er forhækken erstattet af en naturstenskant der adskiller gravstedet fra græsarealet.  Græsset vedligeholdes af kirkegården.