Fællesgrav

På fællesplænen er den ene halvdel til kister og den anden til urner. Ved erhvervelse af gravsted bruges altid næste plads i rækken, og hvert gravsted rummer en kiste eller en urne. Gravstederne er uden monumenter og navne. Ved siden af plænen ligger en fælles mindeplads.

Pårørende kan være med, når der nedsættes kiste/urne. Nedsættelser sker løbende, og man må derfor ikke forvente at f.eks. ægtefæller bliver begravet/nedsat ved siden af hinanden.

På billedet til venstre er der pyntet og klargjort til en urnenedsættelse.

Pynt på fællesplænerne 
Der må kun lægges buketter, kranse o.l. på mindepladsen.