Damager Kirkegård

På Ribe Landevej ligger Damager kirkegård som indeholder både almindelige gravsteder, urnegravsteder og plænenedsættelser. Desuden er her en række historiske mindesmærker.

Luftbillede kan ses her: Google Maps