Personale

Daniel Gabrielsen, Kirkegårdsleder

Bent Høst, Kirkegårdsassistent

Torben Nissen, Gartner

Evy Meine, Kirkegårdsmedhjælper

Jan Meine, Kirkegårdsmedhjælper

Julius Nissen, Kirkegårdsmedhjælper

Paul-Erik Hansen, Anlægsgartner

Birte Godtfeldt, Kirkegårdsmedhjælper

Lone Andersen Kirkegårdsmedhjelper. (Rengøring bygninger)

Dorthe Bæk Sommer Rosendal Kirkegårdsmedhjælper