Helheds og udviklingsplan

Kirkegårdsbestyrelsen har fået udarbejdet en helhedsplan for Assistenskirkegården. Planen vil i årene fremover give en del ændringer.

De ændringer og omlægninger der løbende vil komme, skyldes især det ændrede begravelsesmønster der generelt har indfundet sig på kirkegårdene i Danmark. Mange områder på kirkegården er udlagt i græs. For at undgå alt for store tomme græsarealer, er det meningen at gøre kirkegården mere parklignende.                                                             
Klik på nedenstående link for at hente helheds og udviklingsplanen.

Helheds og udviklingsplan

På den vestlige del af Assistenskirkegården er der her i vinteren 2019 / 2020 en del omlægninger i gang. Mange busketter og hække er blevet fjernet og erstattet af græs. De seneste års ændringer i begravelsesmønsteret har været med til, at udseendet af kirkegården dermed også bliver ændret.