Kirkegårdene

Forord

Kirkegården skal være et smukt og fredfyldt sted, og selv om den ligger indenfor høje hække, er den en del af det landskab, der ligger udenfor. Det er derfor af stor betydning, at kirkegården - ligesom den omgivende natur - udtrykker årets rytme. Blomster, buske og træer gror, sætter knop og blomstrer, ligesåvel som de falmer, visner og dør. Kirkegårdens rytme er altså en del af naturens rytme.

Mange vil være bekendt med kirkegården - de dødes have. De kommer der jævnligt, fordi de allerede har mistet nogle som de holdt af, og som stod dem nær. Men for andre er det måske første gang, de personligt skal gøre sig fortrolige med den tanke, at de nu skal tage stilling til de mange forhold omkring kirkegård og begravelse.

At stå overfor døden kan være meget svært. Mange spørgsmål melder sig, og mange ting skal ordnes indenfor meget kort tid. Den døde skal stedes til hvile, og kirkegården bliver et aktuelt sted.

 Traditioner omkring begravelser har gennem tiderne ændret sig, f.eks. med hensyn til familiegravsteder og gravsten. Kirkegården har derfor også en kulturhistorisk værdi, som man bør tage hensyn til, således at der i visse tilfælde kan være tale om at bevare eksisterende gravminder.

I mange år fandtes der kun én form for begravelse, nemlig almindelig kistebegravelse. I dag har ligbrænding vundet indpas i vor vestlige kulturkreds og er derfor også en mulighed - altså en overvejelse, man må gøre sig.

Når dette første valg er truffet, skal man tage stilling til hvilken form for gravsted man ønsker. Der er forskellige valgmuligheder for såvel kistebegravelser som urnebegravelser.

Det er vigtigt, at man nøje overvejer og gør sig tanker om, hvorledes gravstedet skal se ud. Hvilken størrelse skal det have, skal der være plads til mange eller få blomster og planter, kan man selv passe det, eller skal pasningen overlades til andre?

Vælger man kistebegravelse, skal man være opmærksom på de forskellige gravstedsformer, såsom et traditionelt gravsted, gravsted med halv græs / halv jord, i græs med plade eller fælleskistegravsted.

Ligeledes hvis man ønsker urnebegravelse. Her er der også forskellige muligheder, f.eks. et traditionelt gravsted, et urnegravsted, i græsplæne med plade eller fællesurnegravsted.

Alle disse forhold er nærmere omtalt i vedtægten, men man kan også trygt henvende sig til kirkegårdslederen for at få råd og vejledning.

Kirkegårdsbestyrelsen