Venskabsmenighed

Wittenberg - Tyskland

Den danske hertug Christian den senere kong Christian III  var en stor beundrer af Luther. Han indførte allerede i 1525 den nye tro i Haderslev, 11 år tidligere end i det øvrige Danmark. Haderslev blev af den grund senere kaldt for "Nordens Wittenberg".

Dette er baggrunden for, at Wittenberg kort efter den tyske genforening blev venskabsby med Haderslev. Wittenberg, der er en velbevaret middelalderby, der bl.a. festligholder reformationsdagen og Luthers bryllupsdag. Det er gensidige besøg mellem menighederne, domkirkens og slotskirkens kor samt præster, der deltager i reformationsgudstjenester og i studieophold på præsteseminaret i Wittenberg. Besøgene har ført til mange personlige venskaber mellem Domkirkens og slotskirkens medlemmer.