Sogneaftner

Forskellige talere bidrager med inspiration, provokation og debat om livets og troens mangfoldighed - og omkring kaffebordet skabes fællesskab blandt deltagerne. Aftenerne på nær 18. marts, foregår i Den Gamle Latinskole, Domkirkepladsen 3. Der er lift for gangbesværede og kørestolsbrugere. 
Vi serverer kaffe/te og kage for 30 kr.