Folkekirkens Feriehjælp

Domsognet og Gl. Haderslev sogn kan hvert år hjælpe 6 mindrebemidlede børnefamilier på sommerferie.

Familierne får ferielejlighed, transport frem og tilbage, oplevelsesture og økonomisk tilskud til husholdningen. To frivillige fra kirken deltager som støtte. Ferieopholdet udbydes af Samvirkende Menighedsplejer, og midlerne kommer fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Er du interesseret i at deltage – eller kender nogen som kunne have brug for sådan en ferie, så kontakt sognepræst Kirsten Münster (kim(at)km.dk eller 74523945). Det er en forudsætning, at familien har mindre børn og bor i sognet. Desuden må man ikke have en indkomst, som overstiger kontanthjælp. SU-modtagere kan ikke komme i betragtning.